ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ 5KM

  • 1.Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, υπό την ιδιότητα μου ως γονέας/ κηδεμόνας , δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω και συναινώ με τη συμμετοχή του παιδιού μου στον χριστουγεννιάτικο αγώνα δρόμου «Korinthos X-MAS Night Run» απόστασης πέντε (5) χιλιομέτρων που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2017 στην πόλη της Κορίνθου. 1. Έχω λάβει γνώση και δέχομαι τους όρους των κανονισμών του αγώνα και τους αποδέχομαι πλήρως. Ο/Η ανήλικος/η του/της οποίου/ας είμαι γονέας ή κηδεμόνας βεβαιώνω ότι έχει προβεί σε ιατρικές εξετάσεις τον τελευταίο καιρό και δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και δύναται να συμμετάσχει στον συγκεκριμένο αγώνα . 2. Βεβαιώνω ότι η διοργανώτρια αρχή του αγώνα «Korinthos X-MAS Night Run» απόστασης πέντε (5) χιλιομέτρων και οι εμπλεκόμενοι φορείς ή Αρχές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα, όπως ενδεικτικά αναφέρεται, σωματική ή πνευματική βλάβη της υγείας του/της ή τραυματισμός λοιπών συναθλητών-θεατών από υπαιτιότητά του/της. Έχω αποκλειστική ευθύνη για τη διαφύλαξη της υγείας του/της και καμία αξίωση δεν θα έχω από τις ως άνω αιτίες. 3. Παραχωρώ στους διοργανωτές το δικαίωμα χρήσης στοιχείων του/της, όπως φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και πάσης φύσεως καταγραφή του αγώνα με οπτικοακουστικά μέσα καθώς επίσης και για υλικό διαφημίσεων. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαλλάσσω τους διοργανωτές από κάθε είδους ευθύνη και παραιτούμαι του δικαιώματος οποιασδήποτε αποζημίωσης.
    (Τσεκάρετε το κουτί αν συμφωνείτε)

TOP