ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 5KM

 • 1.Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η επιθυμώ να συμμετέχω με ιδία πρωτοβουλία και ατομική μου ευθύνη στον χριστουγεννιάτικο αγώνα δρόμου «Korinthos X-MAS Night Run» απόστασης πέντε (5) χιλιομέτρων, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2017 στη Κόρινθο, δηλώνω υπεύθυνα και συνειδητά τα παρακάτω:
  α. Έχω λάβει γνώση των κανονισμών του συγκεκριμένου αγώνα και τους αποδέχομαι πλήρως. Έχω προβεί σε ιατρικές εξετάσεις και βεβαιώνω ότι δεν αντιμετωπίζω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και δύναμαι να συμμετάσχω στον συγκεκριμένο αγώνα.
  β. Βεβαιώνω ότι η διοργανώτρια αρχή του αγώνα «Korinthos X-MAS Night Run» απόστασης πέντε (5) χιλιομέτρων, και οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα, όπως ενδεικτικά αναφέρεται, σωματική ή πνευματική βλάβη της υγείας μου ή τραυματισμός λοιπών συναθλητών-θεατών από υπαιτιότητά μου.
  γ. Έχω την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία της υγείας μου και καμία αξίωση δε θα εγείρω για τυχόν σωματική ή πνευματική βλάβη αυτής.
  δ. Επιτρέπω στους διοργανωτές όπως χρησιμοποιήσουν για λόγους προώθησης και προβολής του παραπάνω αγώνα, προσωπικά μου δεδομένα, όπως φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις, που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως επίσης και τη μαγνητοσκόπηση και καταγραφή του αγώνα με πάσης φύσης οπτικοακουστικά μέσα.
  2. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δηλώνω ότι απαλλάσσω τους διοργανωτές από κάθε είδους ευθύνη και παραιτούμαι του δικαιώματος διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης.
  (Τσεκάρετε το κουτί αν συμφωνείτε)

TOP